فرنسا

من Chahaoba
اذهب إلى: تصفح، ابحث


مجال القانون ، لمسافات طويلة المكالمات عبر بروتوكول الإنترنت ، الجوال / الخليوي موقع المعلومات ورقم الهاتف لل فرنسا.

المراجع:

فرنسا قانون الدولي

  • الاسم: فرنسا
  • رمز: 33 ، أيضا +33, 0033, 00 33, 00-33, +33-, +0033, 033, 00033, 011-33 الخ.


France(country code +33)

Communication of 29.III.2010:


The Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP), Paris, announces that the technical and commercial opening of numbers in the format +33 7 5B PQ MC DU, +33 7 6B PQ MC DU, +33 7 7B PQ MC DU, +33 7 8B PQ MC DU and +33 7 9B PQ MC DU, the purpose of which is to serve users of mobile networks on French territory, will commence on 1 May 2010. They will be accessible from all other countries as are current mobile numbers with the format +33 6 AB PQ MC DU. At a later stage, a part of the resources with the format +33 7 9B PQ MC DU may be used for implementing numbers with the format +[CC of the Overseas Departments] 7 9B PQ MC DU, in which case a further announcement will be made.

Reminders

The numbering plan in metropolitan France is a closed plan with the following format:

CC + N(S)N (nine digits), where: CC = country code, N(S)N = National (Significant) Number.

And, more specifically: +33 ZAB PQ MC DU in metropolitan France or +262 ZAB PQ MC DU, for example, for French Departments and Territories in the Indian Ocean.

(It is customary practice in France for the sequence of digits of a national (significant) number (N(S)N) to be designated by the following letters: 1st digit: Z, 2nd digit: A, 3rd digit: B, 4th digit: P, 5th digit: Q, 6th digit: M, 7th digit: C, 8th digit: D, 9th digit: U.)

For further details

The number blocks (in the internal format for France) are described on the website of the Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP) :

http://www.arcep.fr/index.php?id=interactivenumeros

This brings up a page displaying either:

– a list of operators with the PQ digits assigned to them; their addresses may then be obtained by clicking on the “adresse” (address) link; or

– the message “il y a plus de 50 réponses, veuillez préciser par un chiffre supplémentaire” (there are over 50 replies, please specify further by indicating an additional digit). The sequences of values 0ZAB0, 0ZAB1, 0ZAB2, etc. should then be entered into the search engine in order to obtain the operators’ names, and subsequently their addresses by clicking on the “adresse” link.

ARCEP updates the numbering information each week. Numbers recently assigned to operators are therefore readily obtainable and can be taken into account by operators from other countries.

For further information, please contact (in English or French):


Ms Catherine GALLET-RYBAK
Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP)
7, Square Max Hymans
75730 PARIS CEDEX 15
France
Fax: +33 1 40 47 71 88
E-mail: catherine.gallet-rybak@arcep.fr


France (country code +33) (+262, +590, +594 and +596 for the Overseas Departments – DOM)

Communication of 30.IV.2009:=

The Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP), Paris , recalls that numbers in the format +33 9 AB PQ MC DU, the purpose of which is to serve users wishing to have non-geographic interpersonal numbers on French territory, are accessible from all other countries. The destinations served by such numbers are not mobile terminals (i.e. no airtime cost is included in the total routing cost).

Such numbers will in no case be used for value-added services.

Additional information

Moreover, further to complaints by certain telephone service operators and providers in France to the effect that network operators in other countries were not routing traffic to them, it would appear helpful to publish this communication simply in order to inform all interested parties of the E.164 destination codes currently in service after the country code +33 for accessing geographic fixed or mobile service subscribers with a number in metropolitan France, as well as the equivalent codes in the French Overseas Departments (DOM).

Reminders

The numbering plan in metropolitan France is a closed plan with the following format:

CC (+33) + N(S)N (nine digits), where:
CC – country code;
N(S)N – National (Significant) Number; and, more specifically: +33 ZAB PQ MC DU.

It is customary practice in France for the sequence of digits of a national (significant) number (N(S)N) to be designated by the following letters:

1st digit: Z 4th digit: P 7th digit: C
2nd digit: A 5th digit: Q 8th digit: D
3rd digit: B 6th digit: M 9th digit: U

Destinations currently open to telephone traffic in metropolitan France

Below are lists of the possible +33 Z, +33 ZA and +33 ZAB destinations:

1) for the fixed telephone service (Z – 1, 2, 3, 4 or 5)
2) for mobile services (Z – 6)
3) for virtual private networks on the national territory (ZA – 85)
4) for non-geographic interpersonal numbers (ZA – 87, except 876).

For further details

The number blocks are described on the website of the Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP):http://www.arcep.fr/index.php?id=interactivenumeros
This brings up a page displaying either:

– an actual list of operators with the PQ digits assigned to them; their addresses may then be obtained by clicking on the “adresse” (address) link; or

– “ Il y a plus de 50 réponses, veuillez préciser par un chiffre supplémentaire” (there are over 50 replies, please specify further by indicating an additional digit). The sequences of values 0ZAB1, 0ZAB2, 0ZAB3, etc., should then be entered into the search engine in order to obtain the operators’ names, and subsequently their addresses by clicking on the “adresse” link.

The numbering information is updated each week by the Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes (ARCEP). Numbers recently assigned to operators are therefore readily obtainable and can be taken into account by operators from other countries.

Remarks

Geographic numbers, non-geographic interpersonal numbers and mobile numbers are not the only types of number in the French numbering plan. The following categories also exist:

1) Short numbers (four (4) digits beginning with the digit “1” or the digit “3”); barring exceptions, these are not accessible from other countries.

2) Non-geographic fixed service numbers (freephone or paying numbers); for these numbers, Z – 8 with A ¹ 5 and A ¹ 7. Whether or not they can be accessed from other countries is determined on a case-by-case basis through bilateral agreements between the incumbent operator and certain operators of other countries.

3) Special numbers comprising two (2) or three (3) digits that are not accessible from other countries.

In future, when changes are made to the list of Z, ZA and ZAB indicated in this communication (by the addition of new ZAB or the suppression of certain existing ZAB), the Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) will publish a communication listing the changes.

Interpersonal numbers have likewise been allocated in the Overseas Departments (DOM): Guadeloupe (including the French part of Saint-Martin and Saint-Barthélemy), French Guyana, Martinique and Réunion. They have the following formats:

Guadeloupe: +590 976 PQ MC DU P – 0 or 1
French Guyana: +594 976 PQ MC DU P – 4
Martinique: +596 976 PQ MC DU P – 6 or 7
Réunion: +262 976 PQ MC DU P – 2 or 3

Annex 1: +33 9AB PQ MC DU number blocks in service+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 95BPQ

Free Telecom


+33 97030

Leonix Telecom


+33 96BPQ

France Telecom


+33 97032

Verizon France


+33 97000

Hub Telecom


+33 97036

3620 Le numero des marques


+33 97001

Equant France Telecom France


+33 97040

B3G


+33 97002

France Citevision


+33 97041

B3G


+33 97003

France Citevision


+33 97042

B3G


+33 97004

France Citevision


+33 97043

B3G


+33 97005

France Citevision


+33 97044

B3G


+33 97006

Verizon France


+33 97045

B3G


+33 97007

Conextel


+33 97046

B3G
+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97008

Orange france


+33 97047

B3G


+33 97009

3620 le numero des marques


+33 97048

B3G


+33 97011

Atos wordline


+33 97049

B3G


+33 97013

Société française du radiotéléphone


+33 97050

8AB+


+33 97014

Société française du radiotéléphone


+33 97054

BT France


+33 97020

Option service


+33 97060

Verizon France


+33 97021

Telemedia communications


+33 97061

Verizon France


+33 97022

Telemedia communications


+33 97062

Verizon France


+33 97029

Verizon france


+33 97128

France Telecom


+33 97070

Bjt partners


+33 97129

France Telecom


+33 97075

Alphalink


+33 97130

France Telecom


+33 97080

Société française du radiotéléphone


+33 97131

France Telecom


+33 97081

Société française du radiotéléphone


+33 97132

France Telecom


+33 97082

Société française du radiotéléphone


+33 97133

France Telecom


+33 97083

Société française du radiotéléphone


+33 97134

France Telecom


+33 97084

Société française du radiotéléphone


+33 97135

France Telecom


+33 97085

Société française du radiotéléphone


+33 97136

France Telecom


+33 97086

Société française du radiotéléphone


+33 97137

France Telecom


+33 97087

Société française du radiotéléphone


+33 97138

France Telecom


+33 97088

Société française du radiotéléphone


+33 97139

France Telecom


+33 97089

Société française du radiotéléphone


+33 97140

France Telecom


+33 97090

Société française du radiotéléphone


+33 97141

France Telecom


+33 97091

Société française du radiotéléphone


+33 97142

France Telecom


+33 97092

Société française du radiotéléphone


+33 97143

France Telecom+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97093

Société française du radiotéléphone


+33 97144

France Telecom


+33 97094

Société française du radiotéléphone


+33 97145

France Telecom


+33 97095

Société française du radiotéléphone


+33 97146

France Telecom


+33 97096

Société française du radiotéléphone


+33 97147

France Telecom


+33 97097

Société française du radiotéléphone


+33 97148

France Telecom


+33 97098

Société française du radiotéléphone


+33 97149

France Telecom


+33 97099

Société française du radiotéléphone


+33 97150

France Telecom


+33 97100

RMI Informatique


+33 97151

France Telecom


+33 97110

Atos Wordline


+33 97152

France Telecom


+33 97111

Preceptel


+33 97153

France Telecom


+33 97112

Preceptel


+33 97155

France Telecom


+33 97113

Completel


+33 97156

France Telecom


+33 97114

Completel


+33 97157

France Telecom


+33 97115

Completel


+33 97158

France Telecom


+33 97120

France Telecom


+33 97159

France Telecom


+33 97121

France Telecom


+33 97160

France Telecom


+33 97122

France Telecom


+33 97161

France Telecom


+33 97123

France Telecom


+33 97162

France Telecom


+33 97124

France Telecom


+33 97163

France Telecom


+33 97125

France Telecom


+33 97164

France Telecom


+33 97126

France Telecom


+33 97165

France Telecom


+33 97127

France Telecom


+33 97166

France Telecom


+33 97167

France Telecom


+33 97220

OVH


+33 97168

France Telecom


+33 97221

OVH


+33 97169

France Telecom


+33 97222

OVH


+33 97170

Verizon France


+33 97223

OVH


+33 97171

Leonix Telecom


+33 97224

OVH


+33 97173

Completel


+33 97225

OVH


+33 97180

Société française du radiotéléphone


+33 97226

OVH


+33 97181

Société française du radiotéléphone


+33 97227

OVH


+33 97182

Société française du radiotéléphone


+33 97228

OVH


+33 97183

Société française du radiotéléphone


+33 97229

OVH


+33 97184

Société française du radiotéléphone


+33 97230

OVH


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97185

Société française du radiotéléphone


+33 97231

OVH


+33 97186

Société française du radiotéléphone


+33 97232

OVH


+33 97187

Société française du radiotéléphone


+33 97233

OVH


+33 97188

Société française du radiotéléphone


+33 97234

OVH


+33 97189

Société française du radiotéléphone


+33 97235

OVH


+33 97190

Société française du radiotéléphone


+33 97236

OVH


+33 97191

Société française du radiotéléphone


+33 97237

OVH


+33 97192

Société française du radiotéléphone


+33 97238

OVH


+33 97193

Société française du radiotéléphone


+33 97239

OVH


+33 97194

Société française du radiotéléphone


+33 97240

OVH


+33 97195

Société française du radiotéléphone


+33 97241

OVH


+33 97196

Société française du radiotéléphone


+33 97242

OVH


+33 97197

Société française du radiotéléphone


+33 97243

OVH


+33 97198

Société française du radiotéléphone


+33 97244

OVH


+33 97199

Société française du radiotéléphone


+33 97245

OVH


+33 97200

Atos Wordline


+33 97246

OVH


+33 97209

Optimitel


+33 97247

OVH


+33 97210

OVH


+33 97248

OVH


+33 97211

OVH


+33 97249

OVH


+33 97212

OVH


+33 97250

OVH


+33 97213

OVH


+33 97251

OVH


+33 97214

OVH


+33 97252

OVH


+33 97215

OVH


+33 97253

OVH


+33 97216

OVH


+33 97254

OVH


+33 97217

OVH


+33 97255

OVH


+33 97218

OVH


+33 97256

OVH


+33 97219

OVH


+33 97257

OVH


+33 97258

OVH


+33 97329

France Telecom


+33 97259

OVH


+33 97330

Wengo


+33 97260

OVH


+33 97331

Altitude Telecom


+33 97261

OVH


+33 97332

Altitude Telecom


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97262

OVH


+33 97333

France Telecom


+33 97263

OVH


+33 97334

Wengo


+33 97264

OVH


+33 97336

France Telecom


+33 97265

OVH


+33 97340

Société française du radiotéléphone


+33 97266

OVH


+33 97341

Société française du radiotéléphone


+33 97267

Completel


+33 97342

Société française du radiotéléphone


+33 97268

Completel


+33 97343

Société française du radiotéléphone


+33 97269

Completel


+33 97344

Société française du radiotéléphone


+33 97272

Prosodie


+33 97345

Société française du radiotéléphone


+33 97290

France Telecom


+33 97346

Société française du radiotéléphone


+33 97291

France Telecom


+33 97347

Société française du radiotéléphone


+33 97292

France Telecom


+33 97348

Société française du radiotéléphone


+33 97293

France Telecom


+33 97349

Société française du radiotéléphone


+33 97294

France Telecom


+33 97350

Société française du radiotéléphone


+33 97295

France Telecom


+33 97351

Société française du radiotéléphone


+33 97296

France Telecom


+33 97352

Société française du radiotéléphone


+33 97297

France Telecom


+33 97353

Société française du radiotéléphone


+33 97298

France Telecom
+33 97299

France Telecom


+33 97354

Société française du radiotéléphone


+33 97300

Legos – Local Exchange Global Operation Services


+33 97355

Société française du radiotéléphone


+33 97301

Legos – Local Exchange Global Operation Services


+33 97356

Société française du radiotéléphone


+33 97302

Legos – Local Exchange Global Operation Services


+33 97357

Société française du radiotéléphone


+33 97320

France Telecom


+33 97358

Société française du radiotéléphone


+33 97321

France Telecom


+33 97359

Société française du radiotéléphone


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97322

France Telecom


+33 97382

Completel


+33 97323

France Telecom


+33 97384

Completel


+33 97324

France Telecom


+33 97385

Completel


+33 97325

France Telecom


+33 97386

Completel


+33 97326

France Telecom


+33 97387

Completel


+33 97327

France Telecom
+33 97328

France Telecom
+33 97401

Société française du radiotéléphone


+33 97435

Société française du radiotéléphone


+33 97402

Société française du radiotéléphone


+33 97436

Société française du radiotéléphone


+33 97403

Société française du radiotéléphone


+33 97437

Société française du radiotéléphone


+33 97404

Société française du radiotéléphone


+33 97438

Société française du radiotéléphone


+33 97405

Société française du radiotéléphone


+33 97439

Société française du radiotéléphone


+33 97406

Société française du radiotéléphone


+33 97440

Société française du radiotéléphone


+33 97407

Société française du radiotéléphone


+33 97441

Société française du radiotéléphone


+33 97408

Société française du radiotéléphone


+33 97442

Société française du radiotéléphone


+33 97409

Société française du radiotéléphone


+33 97443

Société française du radiotéléphone


+33 97415

Société française du radiotéléphone


+33 97444

Société française du radiotéléphone


+33 97416

Société française du radiotéléphone


+33 97445

Société française du radiotéléphone


+33 97417

Société française du radiotéléphone


+33 97446

Société française du radiotéléphone


+33 97418

Société française du radiotéléphone


+33 97450

Completel


+33 97419

Société française du radiotéléphone


+33 97451

Completel


+33 97420

Société française du radiotéléphone


+33 97452

Completel


+33 97421

Société française du radiotéléphone


+33 97453

Completel


+33 97422

Société française du radiotéléphone


+33 97454

Completel


+33 97423

Société française du radiotéléphone


+33 97455

Completel


+33 97424

Société française du radiotéléphone


+33 97460

Société française du radiotéléphone


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97425

Société française du radiotéléphone


+33 97461

Société française du radiotéléphone


+33 97426

Société française du radiotéléphone


+33 97462

ALlitude Telecom


+33 97427

Société française du radiotéléphone


+33 97463

Altitude Telecom


+33 97428

Société française du radiotéléphone


+33 97464

Wengo


+33 97429

Société française du radiotéléphone


+33 97465

Completel


+33 97430

Société française du radiotéléphone


+33 97466

Completel


+33 97431

Société française du radiotéléphone


+33 97467

Clemcom Limited


+33 97432

Société française du radiotéléphone


+33 97468

Société française du radiotéléphone


+33 97433

Société française du radiotéléphone


+33 97469

France Telecom


+33 97434

Société française du radiotéléphone


+33 97471

Optimitel

+33 97473

Wengo


+33 97475

Prosodie


+33 97529

France Telecom


+33 97476

Keyyo


+33 97530

France Telecom


+33 97477

Keyyo


+33 97531

France Telecom


+33 97478

Société française du radiotéléphone


+33 97532

France Telecom


+33 97479

Société française du radiotéléphone


+33 97533

France Telecom


+33 97480

Société française du radiotéléphone


+33 97534

France Telecom


+33 97481

Société française du radiotéléphone


+33 97535

France Telecom


+33 97482

Société française du radiotéléphone


+33 97536

France Telecom


+33 97483

Société française du radiotéléphone


+33 97537

France Telecom


+33 97484

Société française du radiotéléphone


+33 97538

France Telecom


+33 97485

Société française du radiotéléphone


+33 97539

France Telecom


+33 97486

Société française du radiotéléphone


+33 97540

France Telecom


+33 97488

Société française du radiotéléphone


+33 97541

France Telecom


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97489

Société française du radiotéléphone


+33 97542

France Telecom


+33 97500

B3G


+33 97543

France Telecom


+3397501

B3G


+33 97544

France Telecom


+3397502

B3G


+33 97545

France Telecom


+33 97503

B3G


+33 97546

France Telecom


+33 97504

B3G


+33 97547

France Telecom


+33 97505

B3G


+33 97548

France Telecom


+33 97506

B3G


+33 97549

France Telecom


+33 97507

B3G


+33 97550

France Telecom


+33 97508

B3G


+33 97551

France Telecom


+33 97509

B3G


+33 97552

France Telecom


+33 97510

Primus Telecommunications France S.A.


+33 97553

France Telecom


+33 97511

Nordnet


+33 97554

France Telecom


+33 97512

Senso Telecom


+33 97555

France Telecom


+33 97514

Kast Telecom


+33 97556

France Telecom


+33 97515

Primus Telecommunications France S.A.


+33 97557

France Telecom


+33 97516

Nordnet


+33 97558

France Telecom


+33 97517

Acropolis Telecom


+33 97559

France Telecom


+33 97518

Voxbone


+33 97560

France Telecom


+33 97519

Optimitel


+33 97561

France Telecom


+33 97520

France Telecom


+33 97562

France Telecom


+33 97521

France Telecom


+33 97563

France Telecom


+33 97522

France Telecom


+33 97564

France Telecom


+33 97523

France Telecom


+33 97565

France Telecom


+33 97524

France Telecom


+33 97566

France Telecom


+33 97525

France Telecom


+33 97567

France Telecom


+33 97526

France Telecom


+33 97568

France Telecom


+33 97527

France Telecom


+33 97569

France Telecom


+33 97528

France Telecom


+33 97570

France Telecom


+33 97571

France Telecom


+33 97717

B3G


+33 97572

France Telecom


+33 97718

B3G


+33 97573

France Telecom


+33 97719

B3G


+33 97574

France Telecom


+33 97720

B3G


+33 97575

France Telecom


+33 97721

B3G


+33 97576

France Telecom


+33 97722

B3G


+33 97577

France Telecom


+33 97730

France Telecom


+33 97578

France Telecom


+33 97732

France Telecom


+33 97579

France Telecom


+33 97733

France Telecom


+33 97580

France Telecom


+33 97734

France Telecom


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97581

France Telecom


+33 97735

France Telecom


+33 97582

France Telecom


+33 97736

France Telecom


+33 97583

France Telecom


+33 97737

France Telecom


+33 97584

France Telecom


+33 97738

France Telecom


+33 97585

France Telecom


+33 97739

France Telecom


+33 97586

France Telecom


+33 97740

Colt Telecommunications France


+33 97587

France Telecom


+33 97741

Colt Telecommunications France


+33 97588

France Telecom


+33 97742

Colt Telecommunications France


+33 97589

France Telecom


+33 97743

Colt Telecommunications France


+33 97590

France Telecom


+33 97744

France Telecom


+33 97591

France Telecom


+33 97745

France Telecom


+33 97592

France Telecom


+33 97746

France Telecom


+33 97593

France Telecom


+33 97747

France Telecom


+33 97594

France Telecom


+33 97748

France Telecom


+33 97595

France Telecom


+33 97749

France Telecom


+33 97596

France Telecom


+33 97750

France Telecom


+33 97597

France Telecom


+33 97751

France Telecom


+33 97598

France Telecom


+33 97752

France Telecom


+33 97599

France Telecom


+33 97753

France Telecom


+33 97700

France Telecom


+33 97754

France Telecom


+33 97701

Société française du radiotéléphone


+33 97756

France Telecom


+33 97702

France Telecom


+33 97757

France Telecom


+33 97703

France Telecom


+33 97758

France Telecom


+33 97704

France Telecom


+33 97759

France Telecom


+33 97705

France Telecom


+33 97760

France Telecom


+33 97706

France Telecom


+33 97761

France Telecom


+33 97707

France Telecom


+33 97762

France Telecom


+33 97708

France Telecom


+33 97763

France Telecom


+33 97709

France Telecom


+33 97764

France Telecom


+33 97710

B3G


+33 97765

France Telecom


+33 97711

B3G


+33 97766

France Telecom


+33 97712

B3G


+33 97767

France Telecom


+33 97713

B3G


+33 97768

France Telecom


+33 97714

B3G


+33 97769

France Telecom


+33 97715

B3G


+33 97770

France Telecom


+33 97716

B3G


+33 97771

France Telecom


+33 97772

France Telecom


+33 97876

Société française du radiotéléphone


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97773

France Telecom


+33 97877

Société française du radiotelephone


+33 97774

France Telecom


+33 97878

Société française du radiotéléphone


+33 97775

France Telecom


+33 97879

Société française du radiotéléphone


+33 97776

France Telecom


+33 97897

Prosodie


+33 97777

IC Telecom


+33 97900

France Telecom


+33 97778

France Telecom


+33 97901

France Telecom


+33 97779

France Telecom


+33 97902

France Telecom


+33 97780

France Telecom


+33 97903

France Telecom


+33 97781

France Telecom


+33 97904

France Telecom


+33 97782

France Telecom


+33 97905

France Telecom


+33 97783

France Telecom


+33 97906

France Telecom


+33 97784

France Telecom


+33 97907

France Telecom


+33 97785

France Telecom


+33 97908

France Telecom


+33 97786

France Telecom


+33 97909

France Telecom


+33 97787

France Telecom


+33 97910

France Telecom


+33 97789

France Telecom


+33 97911

France Telecom


+33 97790

France Telecom


+33 97912

France Telecom


+33 97791

France Telecom


+33 97913

France Telecom


+33 97792

France Telecom


+33 97914

France Telecom


tr>

+33 97793

France Telecom


+33 97915

France Telecom


+33 97794

France Telecom


+33 97916

France Telecom


+33 97795

France Telecom


+33 97917

France Telecom


+33 97796

France Telecom


+33 97918

France Telecom


+33 97797

France Telecom


+33 97919

France Telecom


+33 97798

France Telecom


+33 97920

France Telecom


+33 97799

France Telecom


+33 97921

France Telecom


+33 97800

France Telecom


+33 97922

France Telecom


+33 97801

France Telecom


+33 97923

France Telecom


+33 97802

France Telecom


+33 97924

France Telecom


+33 97803

International Telecommunication Network France


+33 97925

France Telecom


+33 97804

International Telecommunication Network France


+33 97926

France Telecom


+33 97805

France Telecom


+33 97927

France Telecom


+33 97820

Free Telecom


+33 97928

France Telecom


+33 97821

Free Telecom


+33 97929

France Telecom


+33 97822

Free Telecom


+33 97930

France Telecom


+33 97835

Bretagne Telecom


+33 97931

France Telecom


+33 97870

Société française du radiotéléphone


+33 97932

France Telecom


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97871

Société française du radiotéléphone


+33 97933

France Telecom


+33 97872

Société française du radiotéléphone


+33 97934

France Telecom


+33 97873

Société française du radiotéléphone


+33 97935

France Telecom


+33 97874

Société française du radiotéléphone


+33 97936

France Telecom


+33 97875

SFR


+33 97937

France Telecom


+33 97938

France Telecom


+33 97991

France Telecom


+33 97939

France Telecom


+33 97992

France Telecom


+33 97940

France Telecom


+33 97994

Completel


+33 97941

France Telecom


+33 97995

Completel


+33 97942

France Telecom


+33 97996

Completel


+33 97943

France Telecom


+33 97997

Completel


+33 97944

France Telecom


+33 97999

Completel


+33 97945

France Telecom


+33 98000

Inboundstream


+33 97946

France Telecom


+33 98001

AIC Network


+33 97947

France Telecom


+33 98008

Keyyo


+33 97948

France Telecom


+33 98035

Magic Fil


+33 97949

France Telecom


+33 98040

Keyyo


+33 97950

France Telecom


+33 98050

Societe d'economie mixte e tera


+33 97951

France Telecom


+33 98060

Afone


+33 97952

France Telecom


+33 98070

Ornis


+33 97953

France Telecom


+33 98080

BJT Partners


+33 97954

France Telecom


+33 98098

Prosodie


+33 97955

France Telecom


+33 98210

Verizon France


+33 97956

France Telecom


+33 98211

Verizon France


+33 97957

France Telecom


+33 98282

Techno Finance


+33 97958

France Telecom


+33 98298

Afone


+33 97959

France Telecom


+33 98498

Prosodie


+33 97960

France Telecom


+33 98598

Prosodie


+33 97961

France Telecom


+33 98698

Prosodie


+33 97962

France Telecom


+33 98765

Bouygues Telecom


+33 97963

France Telecom


+33 98798

Prosodie


+33 97964

France Telecom


+33 98811

Atos Wordline


+33 97965

France Telecom


+33 98877

Keyyo


+33 97966

France Telecom


+33 98881

SFR


+33 97967

France Telecom


+33 98882

SFR


+33 97968

France Telecom


+33 98883

SFR
+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 97969

France Telecom


+33 98884

SFR


+33 97970

France Telecom


+33 98885

SFR


+33 97971

France Telecom


+33 98886

SFR


+33 97972

France Telecom


+33 98887

SFR


+33 97973

France Telecom


+33 98888

SFR


+33 97974

France Telecom


+33 98889

SFR


+33 97975

France Telecom


+33 98890

OXIP


+33 97976

France Telecom


+33 98898

Prosodie


+33 97977

France Telecom


+33 98900

SFR


+33 97978

France Telecom


+33 98901

SFR


+33 97979

France Telecom


+33 98902

SFR


+33 97980

France Telecom


+33 98903

SFR


+33 97981

France Telecom


+33 98904

SFR


+33 97982

France Telecom


+33 98905

SFR


+33 97983

France Telecom


+33 98906

SFR


+33 97984

France Telecom


+33 98907

SFR


+33 97985

France Telecom


+33 98908

SFR


+33 97986

France Telecom


+33 98909

SFR


+33 97987

France Telecom


+33 98910

SFR


+33 97988

France Telecom


+33 98911

SFR


+33 97989

France Telecom


+33 98912

SFR


+33 97990

France Telecom


+33 98913

SFR


+33 98914

Société française du radiotéléphone


+33 98943

Société française du radiotéléphone


+33 98915

Société française du radiotéléphone


+33 98944

Société française du radiotéléphone


+33 98916

Société française du radiotéléphone


+33 98945

Société française du radiotéléphone


+33 98917

Société française du radiotéléphone


+33 98946

Société française du radiotéléphone


+33 98918

Société française du radiotéléphone


+33 98947

Société française du radiotéléphone


+33 98919

Société française du radiotéléphone


+33 98948

Société française du radiotéléphone


+33 98920

Société française du radiotéléphone


+33 98949

Société française du radiotéléphone


+33 98921

Société française du radiotéléphone


+33 98950

Société française du radiotéléphone


+33 98922

Société française du radiotéléphone


+33 98951

Société française du radiotéléphone


+33 98923

Société française du radiotéléphone


+33 98952

Société française du radiotéléphone


+33 98924

Société française du radiotéléphone


+33 98953

Société française du radiotéléphone

+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 98925

Société française du radiotéléphone


+33 98954

Société française du radiotéléphone


+33 98926

Société française du radiotéléphone


+33 98955

Société française du radiotéléphone


+33 98927

Société française du radiotéléphone


+33 98956

Société française du radiotéléphone


+33 98928

Société française du radiotéléphone


+33 98957

Société française du radiotéléphone


+33 98929

Société française du radiotéléphone


+33 98958

Société française du radiotéléphone


+33 98930

Société française du radiotéléphone


+33 98959

Société française du radiotéléphone


+33 98931

Société française du radiotéléphone


+33 98960

Société française du radiotéléphone


+33 98932

Société française du radiotéléphone


+33 98961

Société française du radiotéléphone


+33 98933

Société française du radiotéléphone


+33 98962

Société française du radiotéléphone


+33 98934

Société française du radiotéléphone


+33 98963

Société française du radiotéléphone


+33 98935

Société française du radiotéléphone


+33 98964

Société française du radiotéléphone


+33 98936

Société française du radiotéléphone


+33 98965

Société française du radiotéléphone


+33 98937

Société française du radiotéléphone


+33 98966

Société française du radiotéléphone


+33 98938

Société française du radiotéléphone


+33 98967

Société française du radiotéléphone


+33 98939

Société française du radiotéléphone


+33 98968

Société française du radiotéléphone


+33 98940

Société française du radiotéléphone


+33 98969

Société française du radiotéléphone


+33 98941

Société française du radiotéléphone


+33 98970

Société française du radiotéléphone


+33 98942

Société française du radiotéléphone


+33 98971

Société française du radiotéléphone

+33 98972

Société française du radiotéléphone


+33 98973

Société française du radiotéléphone


+33 9801

Inboundstream


+33 98974

Société française du radiotéléphone


+33 9802

Inboundstream


+33 98975

Société française du radiotéléphone


  +33 981

Bouygues Telecom


+33 98976

Société française du radiotéléphone
+33 98977

Société française du radiotéléphone

+33 9ABPQ

Name of operator


+33 9ABPQ

Name of operator


+33 98978

Société française du radiotéléphone
+33 98979

Société française du radiotéléphone
+33 98980

Société française du radiotéléphone
+33 98981

Société française du radiotéléphone
+33 98982

Société française du radiotéléphone
+33 98983

Société française du radiotéléphone
+33 98984

Société française du radiotéléphone
+33 98985

Société française du radiotéléphone
+33 98986

Société française du radiotéléphone
+33 98987

Société française du radiotéléphone
+33 98988

Société française du radiotéléphone
+33 98989

Société française du radiotéléphone
+33 98990

Société française du radiotéléphone
+33 98991

Société française du radiotéléphone
+33 98992

Société française du radiotéléphone
+33 98993

Société française du radiotéléphone
+33 98994

Société française du radiotéléphone
+33 98995

Société française du radiotéléphone
+33 98996

Société française du radiotéléphone
+33 98997

Société française du radiotéléphone
+33 98998

Société française du radiotéléphone
+33 98999

Société française du radiotéléphoneB 6 is dedicated to Overseas Departments (DOM), according to the following structure:Country code

ZABP

Corresponding geographical areas

+590

9760

Guadeloupe (including Saint-Barthélemy and the French part of Saint-Martin)9761

Guadeloupe (including Saint-Barthélemy and the French part of Saint-Martin)9768

Guadeloupe (including Saint-Barthélemy and the French part of Saint-Martin)

+262

9762

French Departments and Territories in the Indian Ocean9763

French Departments and Territories in the Indian Ocean9769

French Departments and Territories in the Indian Ocean

+594

9764

French Guiana9765

French Guiana

+596

9766

Martinique9767

Martinique
These numbers also receive international calls.

See list below:+CC 976PQ

Name of operator


+590 97600

France Telecom


+590 97601

International Telecommunication Network France


+590 97602

France Telecom


+590 97603

France Telecom


+590 97604

France Telecom


+590 97605

France Telecom


+590 97606

France Telecom


+590 97607

France Telecom


+590 97608

France Telecom


+590 97609

France Telecom


+590 97610

France Telecom


+590 97611

Wengo


+590 97612

France Telecom

+CC 976PQ

Name of operator


+590 97613

France Telecom


+590 97615

Primus Telecommunications france S.A.


+262 97620

France Telecom


+262 97622

Wengo


+262 97630

Primus Telecommunications france S.A.


+262 97631

France Telecom


+262 97632

France Telecom


+262 97633

France Telecom


+594 97640

France Telecom


+594 97641

Wayscom


+594 97650

France Telecom


+594 97651

France Telecom


+594 97652

France Telecom


+596 97660

France Telecom


+596 97661

France Telecom


+596 97662

France Telecom


+596 97663

France Telecom


+596 97664

France Telecom


+596 97665

France Telecom


+596 97666

France Telecom


+596 97667

France Telecom


+596 97668

France Telecom


+596 97669

France Telecom


+596 97670

Primus Telecommunications France S.A.


+596 97671

B3G


+596 97672

International Telecommunication Network France


+596 97673

France Telecom


+596 97676

Wengo


+262 97690

France Telecom


+262 97691

France Telecom


+262 97692

France Telecom


+262 97693

France Telecom


+262 97694

France Telecom


+262 97695

France Telecom


+262 97696

France Telecom


+262 97697

France Telecom


+CC 976PQ

Name of operator


+262 97698

France Telecom


+262 97699

France Telecom
For any further information, please contact (in English or French):

M. Jacques Louesdon
Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP)
7, Square Max Hymans
75730 PARIS CEDEX 15
France
Fax: +33 1 40 47 72 06
E-mail: jacques.louesdon@arcep.fr
URL: www.arcep.fr / index.php?id=interactivenumeros


أرقام تهمك

البلد / المنطقة الجغرافية عدد فئة الخدمة معلومات اضافية
فرنسا 114 آخر الناس مع impairement السمع
فرنسا 115 آخر مشرد
فرنسا 116000 آخر الأطفال المفقودين
فرنسا 119 آخر لأطفال المعرضين للخطر
فرنسا 15; 112 طبي -
فرنسا 17; 112 شرطة -
فرنسا 18; 112 حريق -


خيارات المرجعية